Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Horisontella principer

Integration Halland tar under hela projektets gång hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden.

Den värderingsmässiga grunden för projektet bygger på svenska jämställdhets- och funktionshinderpolitiska mål samt diskrimineringombudsmannens (DO:s) syn på diskrimineringsgrunder.

Mål har formulerats för att minimera den inverkan som ovan nämnda faktorer har på projektets utgång. Målen och arbetssättet kommer att följas upp, utvärderas och om nödvändigt ändras under projektets genomförandefas.

 

Kontakt