Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2019-04-15

Verktygslådan för språkutveckling är klar

Nu finns den att ladda ner, Integration Hallands verktygslåda för språkutveckling. Det rör sig om ett 20-sidigt häfte, i vilket projektmedarbetarnas mest handfasta tips och strategier för att hjälpa människor i deras språkutveckling har satts på pränt.

Så här i slutfasen av projektet sprider Integration Halland sina tips och erfarenheter så att fler kan använda dem. Verktygslådan för språkutveckling är ett exempel.

Snart kommer dessutom en handbok för arbete med värdegrundsfrågor och en metodbok som beskriver upplägg och innehåll i projektaktiviteterna.

Tips med brett användningsområde
Verktygslådan för språkutveckling är i första hand tänkt att användas i arbetsförberedande aktiviteter men flera tips kan med fördel även användas av exempelvis studieförbund eller arrangörer av språkkaféer.

En del tips och strategier passar bäst för nyanlända som nyligen börjat prata svenska, andra passar för dem som kommit en bit på väg i sin språkutveckling.

Tips med teoretisk grund
Tipsen tar stöd i inlärningsteorier, främst Lev Semjonovitj Vygotskij:
Sociokulturellt perspektiv på lärande, Karin Sandwall: Ekologiskt lingvistiskt
perspektiv på lärande, Jonas Aspelin: Relationell pedagogik samt Georgi Lozanov
och Evelina Gateva: Suggestopedi.

Välkommen att använda verktygslådan! Sprid den gärna!

Ladda ner verktygslådan!PDF


Bild på verktygslåda för språkutveckling

Bild på verktygslåda för språkutveckling

Kontakt