Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om projektet

Bild Om projektet

Syftet med Integration Halland är att komplettera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens insatser. Projektet ska korta nyanländas väg till arbetsmarknaden och få fler i arbete och utbildning.

Arbetet sker inom fyra områden
• Utveckling av nya metoder för bättre etablering
• Samordning av resurser – privat, offentlig och civil sektor
• Lika möjligheter på arbetsmarknaden
• Gemensamt lärande

Lokala aktiviteter
Varje kommun i Halland har utgått från lokala behov för att skapa aktiviteter som kortar den nyanländes väg till anställning. Aktiviteterna består av arbetsförberedande insatser med exempelvis
undervisning om arbetsplatskultur, hälsoprofilsbedömningar, stöd till livsstilsförändring och personlig utveckling, kartläggning av inlärningsförmåga och av individuella förmågor, fördjupad samhällsinformation och språkträning.

Arbete med värderingsfrågor har genomsyrat projektet
I allt arbete inom Integration Halland har stort fokus lagts på värderingsfrågor och på lärande mellan medarbetare och samarbetspartner. På EU-nivå har nyligen (våren 2019) ett transnationellt utbyte med Finland, Österrike och Tyskland avslutats.

Nya samarbeten har inletts på arbetsmarknadsområdet
Projektet skapar samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, vilket ger bättre förutsättningar för etableringen av nyanlända.

Bakom projektet står alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Halland, och Länsstyrelsen i Halland. 

Hylte kommun är projektägare
Hylte kommun initierade Integration Halland och står som projekttägare.

Finansiering från Europeiska socialfonden
Projektet finansieras till två tredjedelar av Europeiska socialfonden. Integration Hallands sammanlagda budget är på 44 miljoner kronor. Största kostnaden är för personal som arbetar med samordning och aktiviteter.

 

Kontakt