Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur vi arbetar

Integration Halland är ett projekt på lokal och regional nivå. Arbetet pågår internt i organisationerna och externt mot projektets målgrupp. Integration Hallands genomförandefas löper från 2016 till 2019, men målet är att förändra strukturer och arbetssätt även på längre sikt.

Inom ramen för projektet delar de ingående kommunerna och organisationerna erfarenheter med varandra. Utifrån workshopar och seminarier utvecklas så småningom en lärplattform med kommunernas samlade kunskap inom integrationsområdet. I projektet görs också en kartläggning över de integrationsprojekt och -initiativ som finns i Halland i dagsläget. 

Utöver det gemensamma kunskapsinsamlandet på regional nivå erbjuder Integration Halland specifika aktiviteter på kommunnivå. Aktiviteterna riktar sig till deltagare i projektets primära målgrupp och utgår ifrån varje kommuns behov och utmaningar. De innebär allt från praktikplatser, arbetsplatscoacher och studiementorer till samhällsinformation och utbildningar i hälsa och arbetsplatskultur. I alla aktiviteter får deltagarna träning i svenska språket.


Organisationsskiss

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-12-14