Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Mål och målgrupp

Projektet Integration Halland syftar till att komplettera, förbättra och förstärka det arbete som Arbetsförmedlingen gör inom ramen för etableringsinsatsen.

Målet är att förkorta vägen till utbildning eller till en första anställning för de individer som deltar i projektet, och att öka samverkan mellan kommuner, förenings- och näringsliv inom integrationsområdet.

Målgrupper
Den primära målgruppen är nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd, såväl de som befinner sig inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som de som ännu inte har fått kommunplacering. Individer i målgruppen kan delta i de aktiviteter som projektet organiserar.

Den sekundära målgruppen är kommuninvånare, arbetsgivare och personal i offentlig och privat sektor, samt verksamheter i förenings- och civilsamhället.

Kontakt