Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Mål och målgrupp

Projektet Integration Halland syftar till att förstärka det arbete som Arbetsförmedlingen gör inom ramen för etableringsinsatsen. Målet är att förkorta vägen till en första anställning för de individer som deltar i projektet, och att öka samverkan mellan kommuner, förenings- och näringsliv inom integrationsområdet.

Den primära målgruppen är nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd, såväl de som befinner sig inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som de som ännu inte har fått kommunplacering. Individer i målgruppen kan delta i de riktade aktiviteter som projektet tillhandahåller.

Den sekundära målgruppen är kommuninvånare, arbetsgivare och personal i offentlig och privat sektor, samt verksamheter i förenings- och civilsamhället.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-06-09