Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Organisationerna bakom projektet

Integration Halland är ett samarbetsprojekt på lokal och regional nivå.

I arbetet deltar Arbetsförmedlingen, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och alla halländska kommuner. Europeiska socialfonden, ESF, är huvudfinansiär och Hylte kommun projektägare.

En extern utvärdering utförs av Framtidsutbildning AB, pågår kontinuerligt under hela projektet.

 

Kontakt