Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Svensk arbetsmarknad 10 veckor 12 deltagare

Målet är att deltagarna skall få ett bättre liv, både fysiskt, psykiskt och socioekonomiskt genom att lära känna sitt närsamhälle. På så sätt kommer deltagaren nå vårt övergripande mål vilket är att närma sig arbetsmarknaden eller det reguljära utbildningsområdet.Fokus ligger att på olika sätt synliggöra och förklara skillnader och likheter i hur vi samarbetar och umgås, framför allt på arbetet men också på fritiden. I alla delar kommer jämställdhet, diskriminering och tillgänglighet att diskuteras.

Metod

Pedagogiken som används i kursen har sin bakgrund från folkbildningen vilket innebär att deltagarna har ett stort ansvar för sitt eget lärande. Pedagogiken innebär att lärande styrs utifrån deltagarnas intresse och även att de lär sig av varandra.

Kursen har tre olika delar, fördjupad samhällsorientering, arbetsmarknad och utbildning uppdelat över 10 veckor fyra timmar per dag måndag till fredag. Utifrån deltagarnas behov jobbas det parallellt över hela perioden med ansökningshandlingar. Kursledarna är också behjälpliga med kontakter till myndigheter och andra instanser i samhället under hela kursperioden. I kursen är det två utbildare och ett språkstöd och utbildningen sker både med en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp beroende på när deltagaren läser SFI. Det kopplas på lämpliga föreläsare och studiebesök utifrån vad som gås igenom i kursen.

Fördjupad samhällsinformation 4 veckor

I samband med att kursen startar så sker också jobbsökarsamtal där tidigare erfarenheter skall omvandlas till framtidsplaner och hur de skall gå vidare. Initialt börjar kursen med att gå igenom stat, region och kommun samt landsting. Vidare går utbildarna igenom hur Sverige är uppbyggt med riksdag, regering och de fyra grundlagarna. Därefter ligger det fokus på faktorer som är av vardaglig karaktär. Där tas det upp privatekonomi, skuldsanering, försäkringar, hälsa och motion samt skola och familj. Oftast startar undervisningen med frågor från deltagarna utifrån ämne som skall diskuteras.

Arbetsmarknad 5 veckor

En grundlig genomgång av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och hur den ser ut i Falkenberg samt verktyg för att söka jobb och egenföretagande.

V.1-2

Handlar om arbetsrätt där arbetsmarknadslagar diskuteras och hur de fungerar. Får kunskaper om fackförbund och a-kassa samt hur de verkar för arbetstagare. Det blir mycket diskussion om avtal, varför de sluts och hur de fungerar.

v.3-4

Under den här perioden intensifieras arbetet med ansökningshandlingar. Deltagarna får jobba mycket med olika övningar där exempelvis utbildarna belyser vad det innebär med egenskaper och färdigheter samt vad är skillnaderna. Vidare så övar de på att tyda platsannonser, vad som är viktigt att tänka på och hur de skall förhålla sig till platsannonserna. När övningarna är gjorda så får deltagarna testa på att skriva ansökningshandlingarna själva med stöttning av kursledarna och språkstödet.

v.5

Under denna vecka fokuseras det på hur en person kan starta ett eget företag. Vilka typer av företagsformer finns det samt för- och nackdelar med respektive form, är punkter som gås igenom.

Utbildning 1 vecka

Fokus ligger på vilka utbildningsmöjligheter det finns för individen både regionalt och lokalt. Varje deltagare skall få möjlighet att enskilt prata med en studie- och yrkesvägledare för att få kännedom om de alternativ som finns. Deltagarna ges information om CSN och studielån.

Utmaningar

– Det finns en ovana hos deltagarna att själva bidra med egna tankar och åsikter.

– Att få deltagarna gå från oförståelse till insikt gällande olikheter som finns mellan Sverige och hemlandet i form av myndigheter, rättssystemet etc.

– Det kan vara svårt att motivera deltagare som inte har en klar målsättning vad de vill göra med sin framtid.

Framgångsfaktorer

– Vinster med att vara fler än en utbildare för att få fler perspektiv, även att få perspektiv utifrån kvinnligt och manligt är att föredra.

– Språkstödet utvecklar en känsla för när det är läge att bryta av och återge vad som sagts.

– Att inför studiebesök eller föreläsare förbereda sig på ämnet.

– Folkbildning som pedagogik är viktig för kursen.

– Hjälpa till med kontaktvägar både i kursen och i vardagen.

– Vara tydlig med vilka alternativ deltagaren har samt hur de tar sig vidare.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-06-08