Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning görs på individer som har bedömts vara aktuella för extra anpassning antingen via vägledningssamtal på kommunens kompetenscentrum eller via kartläggning på Arbetsförmedlingen. Det kan också komma deltagare från SFI om språkprogressionen är svag. Målgruppen kan vara deltagare som inte har någon studiebakgrund eller som har någon funktionsvariation eller en kombination av de båda.

Syfte: Att klara av sin studiegång på SFI.

Innehåll

Frågeställningar sker inom följande områden;

  • Personprofil
  • Tidigare skolerfarenheter
  • Förkunskaper för kursen
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Läs- och skrivförmåga
  • Matematisk förmåga
  • Omvärldskunskap
  • Behov av extra anpassningar
  • Vidare utredning

Det görs tester för att bedöma deras läs- och skrivförmåga. Om deltagaren är analfabet så görs även en hörförståelsetest. Det görs även tester kring numeracitet för att få fram matematiska kunskaper.

Testerna sammanfattas och lämnas över till Arbetsförmedlingen, SFI-lärare och eleven vilket innehåller förslag på eventuella insatser för Arbetsförmedlingen, där eleven får godkänna och tycka till om texten är överensstämmande.

Sammanfattningen med deltagarens behov skickas även till skolan som exempelvis kan vara individuell handledning, strukturstöd, minnesträning, konkret material och visuellt stöd, datorkunskap eller kompensatoriska hjälpmedel.

Uppföljning

Individuella uppföljningar sker kontinuerligt med skolorna, i mötesform var tredje vecka. Om eleven trots stöd inte gör studieprogression ses insatserna över för att se om man kan göra ytterligare anpassningar för att eleven ska nå sina studiemål.

Framgångsfaktorer

Att tidigt samverka för att organisera undervisningen på ett sådant sätt att den studerandes behov tillgodoses.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-06-08