Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Regional lärplattform för metodutveckling

Den regionala lärplattformen är Integration Hallands struktur för att utveckla metoder och lärande på området integration på den halländska arbetsmarknaden. Strukturen innefattar möten med projektets styrgrupp, beredningsgrupp, advisory board och projektmedarbetare, samt mötesplatser för samverkan med andra aktörer på området.

I beredningsgruppen och styrgruppen sitter representanter från de halländska kommunerna, Region Halland, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Högskolan i Halmstad. Erfarenheter från såväl projektets egna aktiviteter som övrig, närliggande verksamhet delas på mötena.

Projektmedarbetarna deltar regelbundet i nätverksmöten med varandra och delar med sig av erfarenheter från sina respektive aktiviteter, för lärande och utveckling under projekttiden.

Intern och extern samverkan

Förutom samverkan mellan funktioner i kommunerna vill Integration Halland bidra till ett utbyte mellan offentlig, privat och ideell sektor. Det sker genom lokala samverkansforum för representanter från olika sektorer i kommunerna, den externa hemsidan och nyhetsbrev, samt genom workshops och konferenser.

Integration Halland deltar också i ett transnationellt utbyte tillsammans med Leaderområden i Sverige, Tyskland, Finland och Österrike (Leader är EU:s projekt för utveckling på landsbygden). I utbytet får vi en chans att dela idéer och erfarenheter med regioner som har liknande utmaningar som Halland. Under 2017 pågår dessutom ett kartläggningsarbete i projektet där olika aktiviteter och insatser för nyanländas integration i Halland sammanställs.

Kontakt och information

För mer information om lokala samverkansforum kan du kontakta din kommuns representant i beredningsgruppen. För mer information om kommande workshops och konferenser i Integration Hallands regi, håll utkik på den här hemsidan eller kontakta projektledningen.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-07-03